Varsity Basketball vs. Lynchburg Homeschool - Hargrave